Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu Visagino socialinės globos namai nevykdo konsultavimosi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais.

Atnaujinimo data: 2023-10-25