Korupcijos prevencija

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. Pareiga pranešti netaikoma tais atvejais, kuomet šią veiką padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, kad įgaliotos institucijos (STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

STT, prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima šiais būdais: palikdami žinutę STT interneto tinklalapyje www.stt.lt; paskambinę karštąja linija (8 5) 2663333, el. paštu [email protected]; mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykus į artimiausią STT padalinį ar atsiuntus pranešimą paštu.

Už korupcijos prevenciją globos namuose atsakingu asmeniu paskirtas socialinė darbuotoja Augustė Maksimova, tel. 8 696 00625

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  1. direktorius;
  2. direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
  3. finansų valdymo padalinio vadovė;
  4. vyriausias socialinis darbuotojas;
  5. vyriausias slaugytojas.

 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PRIEIGOS NUORODA:

https://socmin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinio-elgesio-kodeksas

Atnaujinimo data: 2024-01-10