Grupiniai gyvenimo namai

Grupinio gyvenimo namai - svarbi institucinės globos pertvarkos dalis, padedanti neįgaliesiems integruotis į bendruomenę, ugdyti socialinius įgūdžius ir gyventi visavertį gyvenimą. Tokio tipo namuose žmogui užtikrinama savarankiškumo, saviraiškos, tobulėjimo laisvė, sudaromos sąlygos dienos užimtumui ar darbinei veiklai.

Darbuotojai orientuoti į konkretų žmogų, jam padeda ne daugiau negu jam pačiam tikrai to reikia, skatindami siekti savarankiškumo, padėdami jam užmegzti socialinius ryšius, įgyti pasitikėjimo savimi. Pagalba teikiama tik tokiose srityse, kuriose jam jos tikrai reikia (pavyzdžiui, tvarkantis finansus, asmens higienos klausimais, vartojant medikamentus, įgyjant savitvarkos įgūdžių ir pan.). Svarbu, kad grupinio gyvenimo namai būtų orientuoti į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje.

Kaip reglamentuota Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintomis Socialinės globos normomis, grupinio gyvenimo namų atveju viename pastate (atskiruose butuose ar gyvenamuosiuose pastatuose) atskiroje teritorijoje gyvena ne daugiau kaip 10 asmenų. Tokie namai negali būti steigiami tame pačiame pastate ar sklype, kur įsikūrę ir globos namai ar kiti grupinio gyvenimo namai (nebent steigiama daugiabučiame name, tokiu atveju - kitoje laiptinėje) tam, kad gyventojai turėtų kuo geresnes sąlygas integruotis į visuomenę, būti bendruomenės dalimi.

Ypač akcentuotina, kad vienas iš svarbiausių grupinio gyvenimo namų požymių yra tas, jog šie namai privalo sudaryti neįgaliesiems galimybes naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (tokių kaip dienos, bendruomenės, dienos socialinės globos, psichikos, kultūros centrai ir kt.) teikiamomis paslaugomis ir jas organizuoti, bet ne patys jas teikti. Užimtumo veiklos turėtų būti organizuojamos pagal kiekvieno neįgaliojo poreikius ar pomėgius.

Grupinio gyvenimo namai yra svarbi priemonė siekiant neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes gyventi bendruomenėje, būti savarankiškiems ir įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, būti jos dalimi.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23