LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Socialines paslaugas reguliuojantys nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ 

LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MINISTRO ĮSAKYMAI

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 "Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo"

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-317  "Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94  "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93  "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92  "Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23